Zwroty akumulatorów

Yard Force jest zobowiązany do bezpłatnego odbioru zużytych baterii i akumulatorów.

Jako użytkownik końcowy jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów (akumulatorków) Nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami resztkowymi/odpadami z gospodarstw domowych, ale po zużyciu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.

a) Prosimy o przesłanie zużytych baterii i akumulatorów przesyłką opłaconą z góry na adres:

Merotec GmbH
Otto-Brenner-Str. 8
47877 Willich
Niemcy

b) Bezpłatna dostawa do naszego magazynu przy Otto-Brenner-Str. 8, 47877 Willich

c) Dostawy do dowolnego punktu sprzedaży, który prowadzi lub prowadził sprzedaż baterii lub akumulatorów tego typu

Bezpieczeństwo: Aby uniknąć zwarć i pożarów, należy zakleić zaślepki styków baterii i akumulatorów. Upewnij się, że obudowa nie jest pęknięta.

Das Symbol mit der durchgekreuzten Mülltonne weist darauf hin, dass die Batterie, der Akku nicht über den üblichen Hausmüll entsorgt werden darf.

Welche Schwermetalle enthält die Batterie oder Akku?

Die chemischen Kurzzeichen geben an, welche Schwermetalle enthalten sind
Pb  = Batterie/Akku enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
CD = Batterie/Akku enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
HG = Batterie/Akku enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber